Pihtisoft

Teollisuustie 6F

67600 Kokkola


Toimitusehdot päivitetty 18.2.2018 ja astuvat voimaan välittömästi.


Pihtisoft noudattaa seuraavanlaisia toimitusehtoja. Mikäli Suomen laki on ristiriidassa näiden toimitusehtojen kanssa, noudatetaan lain sanomaa.


Pihtisoftin velvoitteet

1. Pihtisoft sitoutuu suorittamaan saamansa työsuoritteen työn suuruudesta riippuen kohtuullisessa toimitusajassa. Mikäli toimitus halutaan kiireellisenä, sitoutuu asiakas hinnastossa määrättyyn hinnankorotukseen. Pihtisoftin edustajan ehdottamaan aikaan ilman kiirettä tehty työ tehdään normaalihintaan.

2. Työtakuu

Pihtisoftin töillä on automaattisesti, ellei muuta sovita, kolmenkymmenen vuorokauden työtakuu. Työtakuuseen tuleva huoltotyö tulee tilata viimeistään kolmantenakymmenentenä vuorokautena, tämän jälkeen työ on normaalihinnaston mukaista. Työtakuu on voimassa vain, mikäli voidaan osoittaa että vika on aiheutunut Pihtisoftin toiminnasta tai että vika, jota on korjattu, ei ole korjaantunut. Työtakuu ei koske laitteistovikoja.
Huomaa! Harava-antenniasennuksilla ei ole signaalitakuuta.

Satelliittiasennuksissa Pihtisoftin työtakuu on aina yksi kalenterivuosi. Takuu ei koske digivastaanotinta eikä siihen kytkettyä televisiovastaanotinta tai niihin liittyviä oheistarpeita tai talon sisäistä antenniverkkoa hyväksikäyttäen tehtyä asennusta.

3. Mikäli Pihtisoftin työn vuoksi aiheutuu merkittävää vahinkoa, on Pihtisoft siitä korvausvelvollinen seuraavasti:

-Mikäli kyseessä on henkilövahinko, joka on aukottomasti todistettavissa Pihtisoftin aiheuttamaksi, korvaus Pihtisoftin vastuuvakuutuksen kautta.

-Muissa tapauksissa korvaus tapauskohtaisesti, pääsääntöisesti kuitenkin enintään suoritetun maksun verran. Työtakuutapauksissa Pihtisoft pyrkii ensisijaisesti korjaamaan työn, toissijaisesti korvaamaan.

4. Pihtisoft laskuttaa kilometriveloituksen yli 20 km matkoista vyöhykepohjaisen hinnoittelun mukaisesti ja yli 100 km matkasta koko matkasta hinnaston mukaisen kilometrikorvauksen.

5. Mikäli asiakas ei ole tavoitettavissa Pihtisoftin tullessa asiakkaan luo, laskuttaa Pihtisoft tunnin työn, kilometrikorvauksen ja normaalin työtaksan ajetun turhan ajomatkan osalta riippumatta siitä miten pitkä matka asiakkaan luo on Pihtisoftin toimipisteeltä.

6. Pihtisoftilla on oikeus vaatia maksu etukäteen, mikäli on aihetta epäillä ettei työkorvausta makseta. Tällainen aihe syntyy, mikäli asiakkaalla on maksamattomia suorituksia Pihtisoftille tai sen tietoon tulee joltain yhteistyökumppanilta ettei ko. asiakas hoida velvoitteitaan. Pihtisoftilla on oikeus tarkistaa henkilön luottokelpoisuus, mikäli katsoo sen aiheelliseksi. Pihtisoftilla on oikeus vaihtaa edellämainittuja tietoja yhteistyökumppaneiden kanssa erittäin painavista syistä. Käteisellä tai kortilla maksettaessa luottokelpoisuudella ei ole merkitystä.

7. Mikäli Pihtisoftista suoritetaan kotikäynti, on sen hinta aina vähintään minimilaskutuksen suuruinen. Pihtisoftin toimipisteessä tapahtuvista huolloista laskutetaan työn todellinen osuus ilman kilometrikorvauksia.

8. Pihtisoftilla on vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus siitä mitä sille ilmenee tietäen tai tiedostamatta asiakkaalta. Tarvittaessa annamme kirjallisen sitoumuksen vaitiolosta. Ainoana poikkeuksena on se, että jos koneesta löytyy aineistoa, jonka hallussapito on kriminalisoitu (esim. lapsiporno), on Pihtisoftilla velvollisuus ryhtyä lain edellyttämiin toimenpiteisiin ja ilmoittaa asiasta viranomaisille.

9. Pidättäydymme suorittamasta huoltoja laitteisiin ja ohjelmistoihin, joiden alkuperä ei ole laillinen. Esimerkiksi laiton käyttöjärjestelmä estää tietokoneen huollon, ja tällöin laskutetaan aina tarkistusmaksu. Mikäli koneessa on laittomia ohjelmia, ne eivät estä huoltoa. Pihtisoft ei kuitenkaan suorita huoltotoimenpiteitä tällaisille ohjelmille. Pihtisoftilla on oikeus poistaa laittomat tai laittomaan käyttötarkoitukseen tarkoitetut ohjelmistot. Käyttöjärjestelmän mukana tulevat ohjelmat eivät ole tämän osan mukaisia laittomia ohjelmia (esim. Ubuntu Linuxissa mukana oleva p2p-ohjelma).

10. Pihtisoft ei anna minkäänlaista käyttötukea laittomien tai laittomiin käyttötarkoituksiin käytettävien ohjelmien asennusta tai käyttöä ajatellen. Tällaisia ohjelmistoja ovat luvattomat käyttöjärjestelmät, yleisesti tekijänoikeuslain rikkomiseen pääsääntöisesti käytetyt ohjelmat ja crackatut ohjelmistot. Pihtisoft ei suorita asennuksia, joihin tarvittaisiin ns. crackin tai keygenin käyttöä. Mikäli huollon kohteena on laiton käyttöjärjestelmä, Pihtisoftilla on oikeus kieltäytyä huollosta. Tämä johtuu siitä, että kyseiset huoltotoimenpiteet ovat hankalia ja laittomia.

11. Ellei muuta sovita, suoritetaan työsuoritteen maksu joko välittömästi käteisellä, jolloin Pihtisoft kirjoittaa siitä veroeritellyn kuitin tai pankkikortilla/luottokortilla (Visa/Visa Electron/Maestro/MasterCard). Pääsääntöisesti Pihtisoft ei 26.8.2008 jälkeen laskuta yksityisasiakkaita, mutta mikäli yksityisasiakasta laskutetaan, on maksuaika 7 vrk netto. Yrityksillä on mahdollisuus laskutukseen maksuehdolla 14 vrk netto tai sopimuksen mukaisesti. Ellei laskua ole suoritettu eräpäivänä, lähettää Pihtisoft yhden muistutuslaskun jossa on laskettu viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan korkoprosentin mukaan. Mikäli laskun eräpäivä sattuu juhlapyhän tai muun vastaavan arkipyhän päälle, sen voi suorittaa seuraavana arkipäivänä.

12. Sähköpostilasku (PDF), paperille tulostettu lasku ja kuitti on lisämaksuton. Jos lasku lähetetäänm postitse, voi Pihtisoft veloittaa tästä hinnastonsa mukaan.

13. 1. huomautuslaskuun asetetaan aina kulloinkin voimassa oleva huomautuslisä. Mikäli se lähetetään postitse, myös siihen lisätään paperilaskutuslisä.

14. PDF-muotoinen lasku rinnastetaan kirjemuotoiseen paperilaskuun. Näinollen mikäli lasku ja huomautuslasku ovat molemmat lähetetty PDF-muotoisena eikä laskua ole suoritettu, voidaan perintä asettaa täytäntöön. Pihtisoftilla on täysi edellytys olettaa, että asiakas lukee sähköpostinsa siinä kuin saamansa kirjepostinkin.

15. Pihtisoft ei luovuta laskutusjärjestelmissään tai muussa järjestelmissä olevia henkilötietoja kenellekään muulle kuin viranomaisille ja asioiden käsittelyä hoitaville. Henkilötietoihin pääsy on ainoastaan nimetyillä henkilöillä jotka ovat Pihtisoftin tiedossa.

16. Riitatapauksissa pyritään asia sopimaan ensisijaisesti asiakkaan ja Pihtisoftin välillä. Ellei sopimusta saada aikaan muuten, voidaan asia riitauttaa Kokkolan käräjäoikeudessa tai Kokkolaa lähinnä olevassa käräjäoikeudessa, tai mikäli sopimuksessa on kirjallisesti sovittu muuta, siellä.


Asiakkaan velvoitteet

1. Asiakas on velvollinen maksamaan mahdollisen laskun viimeistään sen eräpäivänä.

2. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki asiapaperit, joita saatetaan huollon aikana tarvita, on saatavilla. Muussa tapauksessa Pihtisoft ei ota vastuuta kuluista tai maksuista jotka aiheutuvat puuttuvien tietojen arvaamisesta.